Alga pirms nodokļiem > Alga uz rokasAlga uz rokas > Alga pirms nodokļiem
Alga pirms nodokļiem > Alga uz rokas
Alga pirms nodokļu ieturēšanas EUR
Nodokļu grāmatiņa
Neapliekamais minimums EUR
Apgādājamo pers. skaits
Atvieglojums par apgādībā esošu personu EUR
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme %
Darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme %
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme %
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva EUR
Facebook Twitter Draugiem SIA "GBC" © 2018