Nodokļi Latvijā

01.01.2016.
Mēneša neapliekamais minimums 75.00 EUR
Atvieglojums par apgādājamo mēnesī 175.00 EUR
Nodokļu papildu atvieglojumi I, II grupas invalīdam mēnesī 154.00 EUR
Nodokļu papildu atvieglojumi III grupas invalīdam mēnesī 120.00 EUR
Minimālā darba alga 370.00 EUR
Minimālā stundas tarifa likme 2.0109-2.2024 EUR
Minimālā stundas tarifa likme pusaudžiem 2.2981-2.5170 EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (algas nodoklis) 23%
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis saimnieciskās darbības veicējiem 23%
Obligāto iemaksu objekta minimālais apmērs pašnodarbinātajam 370.00 EUR
Obligāto iemaksu likme pašnodarbinātajam 30.58%
Obligāto iemaksu likme pašnodarbinātajam, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju 28.21%
Obligāto iemaksu likme fiziskajai personai, kura apsaimnieko nekustamo īpašumu un ir reģistrējusies kā saimnieciskajā darbā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja 26.19%
Obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem 34.09%(23.59% / 10.50%)
Obligāto iemaksu likme personām, kurām ir tiesības uz vecuma pensiju 28.75%(19.90% / 8.85%)
Obligāto iemaksu likme personām, kurām ir tiesības uz vecuma pensiju, kuras ir izdienas pensijas saņēmējas vai invalīds-valsts speciālās pensijas saņēmējs 31.08%(21.51% / 9.57%)
Neapliekamais bēru pabalsts darbinieka tuvinieku nāves gadījumā 213.43 EUR
Neapliekamais ienākums no lauksaimniecības un lauku tūrisma 3000 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis 0% / 12%/ 21%
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 15%
Uzņēmumu ienākuma nodoklis nerezidentiem 2-25%
Uzņēmējdarbības riska nodeva 0.36 EUR
Nekustamā īpašuma nodoklis 0.2%, 0.4%, 0.6% un 1.5% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības
Elektroenerģijas nodoklis 1.01 EUR par megavatstundu
Facebook Twitter Draugiem SIA "GBC" © 2018