GOOD DISTRIBUTION PRACTICE

Laba izplatīšanas prakse (IKP)/ Good distribution practice apraksta minimālos standartus, kas vairumtirdzniecības izplatītājam ir jāievēro, lai nodrošinātu zāļu kvalitātes un integritātes saglabāšanu visā piegādes ķēdē.

Atbilstība IKP nodrošina, ka:

  • zāles piegādes ķēdē ir reģistrētas saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) tiesību aktiem;
  • zāles visu laiku, arī transportēšanas laikā, tiek uzglabātas atbilstošos apstākļos;
  • tiek novērsts citu produktu vai citu produktu piesārņojums;
  • notiek adekvāta uzglabāto zāļu aprite;
  • pareizie produkti sasniedz pareizo adresātu apmierinošā laika periodā.

Izplatītājam būtu arī jāievieš izsekošanas sistēma, lai varētu atrast bojātus produktus un veikt efektīvu atsaukšanas procedūru. IKP attiecas arī uz aktīvo farmaceitisko vielu un citu zāļu ražošanā izmantoto sastāvdaļu iegūšanu, uzglabāšanu un transportēšanu .

 

PRIVĀTUMA POLITIKA

Mājaslapu izstrādāja SIA INT
Visas tiesības aizsargātas © SIA Green Baltic Certi 2023