ISO 50001 energopārvaldības sistēma

ISO 50001, ko izmanto lielas un mazas organizācijas visā pasaulē, lai pārvaldītu un samazinātu enerģijas patēriņu un izmaksas, ir lielisks ietvars, kas palīdz ieviest enerģijas pārvaldības sistēmu (EnMS).

No lieliem mazumtirgotājiem līdz mazākiem ražotājiem un maziem uzņēmumiem standarts piedāvā organizācijām iespēju kļūt noturīgākām pret enerģijas izmaksām un pieejamību.

Neatkarīgi no tā, vai vēlaties iegūt ISO 50001 sertifikātu, lai samazinātu izmaksas, ievērotu tiesību aktus vai palielinātu savu ilgtspējību, standarta ieviešana nodrošina sistemātisku pieeju visu trīs mērķu sasniegšanai.

ISO 50001 ieviešanas priekšrocības

  • Īstenot rīcības plānu enerģijas patēriņa samazināšanai līdz 10% pirmajos 12 mēnešos
  • Samaziniet siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas un oglekļa pēdas nospiedumu, tādējādi uzlabojot reputāciju un uzlabojot uzņēmuma tēlu
  • Palīdziet sasniegt pašreizējos un turpmākos brīvprātīgos vai obligātos energoefektivitātes mērķus
  • Uzlabot darbības efektivitāti un apkopes praksi, tādējādi samazinot izmaksas un samazinot enerģijas cenu lēcienu un piegādes pārtraukumu risku
  • Palieliniet darbinieku informētību par enerģiju visos līmeņos
PRIVĀTUMA POLITIKA

Mājaslapu izstrādāja SIA INT
Visas tiesības aizsargātas © SIA Green Baltic Certi 2023