Otrās puses audits ir audits, ko uzņēmums veic pie sadarbības partnera vai pie piegādātāja ar mērķi noteikt līgumsaistību un citu pasūtītāja prasību ievērošanu. Otro pušu auditā auditori izvērtē auditējamā faktisko stāvokli attiecībā uz noteiktajām prasībām, kas ir ietvertas līgumā vai iepirkuma prasībās, vai citā saistošā dokumentācijā.

Mēs veicam auditu  Jūsu noteiktā audita ziņojuma formā vai arī varam piedāvā izstrādāt audita ziņojuma formu, kas aptvertu Jūs interesējošo prasību kopumu un izvērtējuma detalizācijas pakāpi.

PRIVĀTUMA POLITIKA

Mājaslapu izstrādāja SIA INT
Visas tiesības aizsargātas © SIA Green Baltic Certi 2023