PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA SISTĒMAS

ISO 22000  pārtikas nekaitīguma sistēma – starptautiskais pārtikas nekaitīguma standarts uzņēmumiem pārtikas ķēdē. Standarts atspoguļo ISO 9001 un HACCP pamatelementus un ir svarīgs jebkura lieluma uzņēmumiem, kas vēlas pierādīt, ka spēj efektīvi pārvaldīt un kontrolēt pārtikas nekaitīguma apdraudējumus un ievērot labāko praksi attiecībā uz pārtikas nekaitīgumu.Šo starptautiski atzīto pārtikas nekaitīguma standartu var izmantot visas organizācijas pārtikas piegādes ķēdē no lauksaimniecības līdz pārtikas pakalpojumiem, pārstrādei, transportēšanai un uzglabāšanai no iepakošanas līdz mazumtirdzniecībai.

PRIVĀTUMA POLITIKA

Mājaslapu izstrādāja SIA INT
Visas tiesības aizsargātas © SIA Green Baltic Certi 2023