ISO 22000 sertifikācija ir piemērojama jebkurai organizācijai pārtikas ķēdē neatkarīgi no lieluma, sākot no barības ražotājiem, primārajiem ražotājiem līdz pārtikas ražotājiem, transporta un uzglabāšanas operatoriem un apakšuzņēmējiem līdz mazumtirdzniecības un pārtikas tirdzniecības vietām.

Standartu var piemērot savstarpēji saistītām organizācijām, piemēram, iekārtu, iepakojuma materiālu, tīrīšanas līdzekļu, piedevu un sastāvdaļu ražotājiem. To var attiecināt uz pakalpojumu sniedzējiem.

ISO 22000 ieviešanas priekšrocības

  • Patērētāju uzticības atjaunošana pārtikas nekaitīgumam
  • Uzņēmuma tēla uzlabošana patērētāju un kontroles institūciju acīs
  • Organizācijas tiesiskās aizsardzības pilnveidošana
  • Pārbaudes iestāžu spiediena samazināšanās, ievērojot paaugstinātu kvalitātes un drošības standartu
  • Vieglāka jaunu produktu ieviešana un pārvadāšana tirgū
  • Vienkāršāka un efektīvāka organizācijas mārketinga pozīcijas izveidošana un uzturēšana noteiktā sektorā
PRIVĀTUMA POLITIKA

Mājaslapu izstrādāja SIA INT
Visas tiesības aizsargātas © SIA Green Baltic Certi 2023