PAR MUMS


Uzņēmums ir dibināts 07.februārī 2023. gadā ar mērķi sniegt sertifikācijas pakalpojumus pārvaldību sistēmu sertificēšanā –  ISO 9001 Kvalitātes sistēmā, ISO 50001 Energopārvaldības sistēmā un ISO 22000 pārtikas nekaitīguma sistēmā.
Mūsu komanda sastāv no  pieredzējušiem auditoriem un ekspertiem ar lielu darba pieredzi, kas nodrošina kompetentu un neatkarīgu atbilstības novērtēšanu.

Šobrīd norit akreditācijas process.

MISIJA

Mūsu misija ir palīdzēt klientiem uzlabot uzņēmuma procesus, izzināt  un samazināt riskus, būt energoefektīviem un būt gataviem atbilst ieviestajiem un sertificētajiem pārvaldību standartiem.

VĪZIJA

Būt uzticamiem, neatkarīgiem un godīgiem sadarbības partneriem pārvaldību sistēmu sertifikācijā.

POLITIKA

SIA „Green Baltic Certi” politika ir veikt uzņēmumu sertifikāciju atbilstoši  kvalitātes, pārtikas drošības un enerogopārvaldības sistēmu pamatprincipiem, ES direktīvām un citiem normatīviem aktiem. Mēs īpašu uzmanību pievēršam, lai nodrošinātu neatkarīgu un profesionālu atbilstības novērtēšanas procesu un pakalpojumu neietekmējamību, kā arī  novērtēšanas procesā iegūtās informācijas konfidencialitātes nodrošināšana

SIA „Green Baltic Certi” savu darbību īsteno ievērojot starptautisko standartu prasības, Latvijas Republikas normatīvos aktus, ES direktīvas un ieinteresēto ārējo un iekšējo pušu prasības.

Mūsu vadība, personāls un citas iesaistītās puses ir apņēmušās ievērot šīs politikas principus.

 

PRIVĀTUMA POLITIKA

Mājaslapu izstrādāja SIA INT
Visas tiesības aizsargātas © SIA Green Baltic Certi 2023